Akhlaq Seorang Muslim

Al qur’an adalah pedomannya

As sunnah adalah tuntunannya

Tegas itulah sifatnya

fikirannya baik sangka

tak pernah memfonis

telinga dan matanya terjaga

nafasnya penuh tasbih

ucapannnya penuh dakwah dan santun

tangannya bersedekah dan penuh rahmat Allah

hati nya penuh kasih sayang

jalannya penuh kesabaran dan keikhlasan

langkah nya berjihad dijalan... Allah

rindunya ???? tegaknya syariat islam

cita citannya syahid dijalan Allah

kekuatannya adalah silaturahim

bumi ini menjadi hamparan sejadah bagi nya

langit ini sebagai atap bagi nya

ia tak pernah mancari kesalahan orang lain

ia hanya asyik memperbaiki dirinya

dengan diamnya ia berdoa……….

Indah nya mempunyai akhlak seorang musllim yang begitu lembut

yang sudah diatur oleh alqur’an dan as sunnah ,

kaarena ini lah akhlak yang sangat baik dan sangat terpuji bagi muslim

sudah di jelaskan bahwa Allah mencintai ke indahan seprti yang sudah di riwayatkan oleh muslim:“Sesungguhnya Allah itu indah. Dia suka keindahan”.(Hadis riwayat Muslim )

Maka sesungguhnya beruntunglah kita sebagai orang yang beriman karena segalanya baik bagi dirinya. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 'Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.' (QS. al-Mu'minuun :1).

Ulasan tentang akhlak muslim yang sudah tertera dal al qur an

Al qur’an adalah pedomannya

sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil, (QS. Ath thaariq:13)

Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (QS. Al jaatsiyah:20)

Berkatalah Rasul: "Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan". (QS. Al furqan:30)

Assunah adalah tuntunannya

ditegaskan nya bahwa hidup yang sempurna adalah hidup berdampingan dengaan al qur'an dan as sunnah,,

seperti yang di paparkan oleh ROSUL. dan kedua hal ini adalah peningglan ROSUL bagi umat islam

(AL QUR'AN DAN AS SUNNAH)

Tegas itu adalah sifatnya

QS al kaafiruun!!

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir!" ( :1)

aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ( :2)

Dan kamu bukan penyembah Ilah yang aku sembah (:3)

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (:4)

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Ilah yang aku sembah (:5)

Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku (:6)

Hal diatas adalah bukti tanda ketegasan,,,

fikirannya baik sangka ,tak pernah memfonis

“…karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku.” (QS Yusuf 53)

“Dan orang-orang yang menahan marahnya serta memaafkan kepada orang banyak dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (ali-lmran: 134)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al hujuraat:12)

telinga dan matanya terjaga

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An nur:30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An nur:31)

nafasnya penuh tasbih

Hanya yang beriman dengan ayat-ayat Kami ini, ialah mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka lalu menyungkur sujud serta bertasbih dengan pujian terhadap Tuhan mereka, dan mereka tiada mengangkat diri. Terangkat lambungan mereka dari tempat tidur mereka (yakni meninggalkan tidur) karena hendak menyeru Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap, dan mereka membelanjakan sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka. Tiada suatu jiwa pun yang mengetahui apa yang disediakan buat mereka dari cahaya mata (yakni berbagai-bagai nikmat) sebagai balasan terhadap apa yang mereka sudah kerjakan." (As-Sajdah: 15-17)

Bertasbih 1042 kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, (QS. An nur:36)

ucapannnya penuh dakwah dan santun

Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

(QS. Al baqarah:263)

"Allah telah menurunkan sebaik-baik bicara, iaitu Kitab (Al-Quran) yang serupa (mutu ayat-ayatnya) yang berulang-ulang, gemetar karenanya bulu roma orang-orang yang memang takutkan Tuhannya, kemudian menjadi tenang pula bulu romanya dan hatinya kepada zikir (mengingati) Allah. Itulah dia petunjuk Allah, yang diberikan petunjuk itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tiada lagi siapa yang dapat menunjukinya." (Az-Zumar: 23)

“Dan nescayalah orang yang berhati sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya bal yang sedemikian itu adalah termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan keteguhan hati.” (as-Syura: 43)

"Dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah baik dan kekal bagi orang-orang yang beriman, dan kepada Tuhan mereka bertawakkal. Dan mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah, mereka suka memberi maaf. Dan mereka yang menyambut panggilan Tuhan mereka (untuk beriman), lagi pula mereka menegakkan shalat, dan segala urusan mereka lakukan dengan bermusyawarah di antara sesama mereka, dan mereka membelanjakan dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka. Dan mereka yang apabila ditimpa penganiayaan, mereka senantiasa bantu- membantu." (As-Syura: 36-39)

“Tidaklah (Rasul itu) berkata-kata mengikut hawa nafsunya melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya.” (an-Najm: ayat 3-4)

“Sesungguhnya Allah itu Maha Lemah-lembut dan mencintai sikap lemah-lembut. Allah memberikan sesuatu dengan jalan lemah-lembut, yang tidak dapat diberikan jika dicari dengan cara kekerasan, juga sesuatu yang tidak dapat diberikan selain dengan jalan lemah-lembut itu.” (Riwayat Muslim)

tangannya bersedekah dan penuh rahmat Allah

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, adalah sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan setiap butir membuahkan lagi 100 biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang dikehendakiNya. Allah maha luas karuniaNya dan lagi maha mengetahui" (al-Baqarah:261).

"Dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah baik dan kekal bagi orang-orang yang beriman, dan kepada Tuhan mereka bertawakkal. Dan mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah, mereka suka memberi maaf. Dan mereka yang menyambut panggilan Tuhan mereka (untuk beriman), lagi pula mereka menegakkan shalat, dan segala urusan mereka lakukan dengan bermusyawarah di antara sesama mereka, dan mereka membelanjakan dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka. Dan mereka yang apabila ditimpa penganiayaan, mereka senantiasa bantu- membantu." (As-Syura: 36-39)

"Dan apa yang kalian infakkan, maka Dia (Allah) pasti menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya" (Q.S. Saba' : 34).

. Dari Abu Ya’la, iaitu Syaddad bin Aus r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya:

“Sesungguhnya Allah itu menetapkan untuk berbuat kebaikan dalam segala hal. Maka jikalau engkau semua membunuh, maka berlaku baiklah dalam membunuh itu dan jikalau engkau semua menyembelih, maka berlaku baguslah dalam menyembelih itu. Hendaklah seseorang dari engkau semua itu mempertajamkan pisaunya serta memberi kelonggaran kepada apa yang disembelihnya itu,” seperti mempercepat jalannya pisau, tidak dikuliti sebelum benar-benar dingin, memberi minum sebelum disembelih dan Iain-lain. (Riwayat Muslim)

hati nya penuh kasih sayang

“Perumpamaan orang-orang beriman dalam kecintaan, kelembutan dan kasih sayang di antara mereka ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota sakit, maka seluruh anggota turut merasakannya dengan tetap berjaga dan demam.” (Muslim & Ahmad).

Demi masa. Sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, dan mengerjakan amal shalih, dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran". [al ‘Ashr : 1-3].

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya 1430. (QS. An najm:11)

jalannya penuh kesabaran dan keikhlasan

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (QS. Al baqarah :45)

Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu , sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al baqarah :153)

Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku". Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyebrangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya". Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar". (QS. Al baqarah :249)

Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, merekapun berdo'a: "Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir". (QS. Al baqarah :250)

………Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An nissa:19)

,,,,, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. An nissa:25)

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui padamu bahwa ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al an faal:66)

“Dan orang-orang yang menahan marahnya serta memaafkan kepada orang banyak dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (ali-lmran: 134)

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan itu.Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga orang yang bermusuhan antara engkau dengan ia akan menjadi teman yang amat setia. Perbuatan sedemikian itu tidak akan diberikan kepada siapapun, selain dari orang-orang yang berhati sabar dan tidak pula diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai keberuntungan besar.”

(Fushshilat: 34-35)

“Dan nescayalah orang yang berhati sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya bal yang sedemikian itu adalah termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan keteguhan hati.”

(as-Syura: 43)

….. Allah menyukai orang-orang yang sabar. (QS. Al imran:146)

ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda.

(QS. Al imran:125)

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.

(QS. Al imran:200)

(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakkal.

(QS. An nahl:42)

Demi masa. Sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, dan mengerjakan amal shalih, dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran". [al ‘Ashr : 1-3].

Langkahnya berjihad dijalan Allah

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (QS. Al hajj:39)

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya…(QS al hajj:78)

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. (QS. Al furqan:52)

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al ankabuut:69)

rindunya ???? tegaknya syariat islam

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; mereka adalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al imran:104)

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An nissa:114)

kekuatannya adalah silaturahim

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya 263 Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain 264, dan (peliharalah) hubungan silatur-rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An nissa:1)

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al hujarrat:10)

"Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang Neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari Neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayatNya. (Ali Imran: 103)

“Seorang mukmin bagi mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah menggenggam jari-jemarinya.” (Bukhari & Muslim)

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturrahim, akan dipanjangkan umurnya, diperluas rezekinya, dan dicintai oleh keluarganya.”

(H.R. Bukhari)

sesungguhnnya Allah akan berfirman pada hari kiamat kelak, Dimana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganKU? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganKu pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan KU. (Hr. muslim)

cita citannya syahid dijalan Allah

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapat rezki. (QS. 3:169)

"Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat." (QS. Ali 'Imraan: 152).

bumi ini menjadihamparan sejadah bagi nya

Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami). (QS. Adz dzaariyaat:48)

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, (QS. Al mursalaat:25)

Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. (QS. An naazi’aat :30)

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al mulk:15)

Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini (tidak) goncang bersama mereka, dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. (QS.al anbiyaa :31)

langit ini sebagai atap bagi nya

Dan Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara 960, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya. (QS. Al anbiya :32)

Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (QS. fushshilaat:12)

ia tak pernah mancari kesalahan orang lain

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. un nur:19)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri 1410 dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman 1411 dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al hujuraat :11)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al hujuraat:12)

ia hanya asyik memperbaiki dirinya

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mencemarkannya” (QS As Syams: 9-10)

. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al baqarah:222)

dengan diamnya ia berdoa……….

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An nissa:114)

Inilah betapa indah akhlak seorang muslim yang amat angun dan penuh hiasan pancaran dari al qur’an dan assunah,,,,,,

pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. An nur:24)

“Katakanlah (hai Muhammad Saw.) Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS Thaahaa : 113).

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.(QS an nahl ; 89)

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan berikan kritik&saran anda ke komentar berikut

Donasi Dakwah

Donasi Dakwah "Mutsla"

Menebar Manfaat kepada sesama

Donasi ke :
Bank Muamalat no rek 7010115446
Bank BCA no rek 2140695397
a.n Syahroni Nur Wachid

Konfirmasi transfer ke : 082131174151
"Nama-Asal-Jumlah"

Donasi Dakwah Mutsla, menebar manfaat kepada sesama

.

.
Terjemahan Al-qur'an per Kata